กิจกรรมวัน Christmas ห้องเรียนพิเศษ English Program

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ได้มีการจัดกิจกรรมวัน Christmas ห้องเรียนพิเศษ English Program นำโดย ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายสมปอง โชคนิมิตร นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ นายสิงหา รักษาธรรม นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคม ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

https://drive.google.com/drive/folders/128bemznClQmHAg-XqzTt9z5stivl6UHz?fbclid=IwAR248PUnRCtreMBxi4CY99Ke2FYc0nzaV3fPMmEZqZA0zxj76xNlOORf1Sc