กิจกรรมวันเพ็ชรเม็ดงาม น้ำเงิน – เหลือง เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมวันเพ็ชรเม็ดงาม น้ำเงิน – เหลือง เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านสุพัฒน์ อินทรสายันต์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนระยองวิทยาคม ประธานในพิธี พลตำรวจโท พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช นายกสมาคมศิษย์เก่าระยองมิตรอุปถัมภ์ นายสิงห์ ตรงงาม ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับสถานศึกษา นายพรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายสมปอง โชคนิมิตร นายสิงหา รักษาธรรม นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคม ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนระยองวิทยาคม

https://drive.google.com/drive/folders/18LPzGONZpAx9pNtV6EBFkTnzh2-6Uhyo?fbclid=IwAR2p22jWTXkNt6WrhFgftFYxFtvP0JhGsXdT5AGYab6llRWDTn3ws086aIg