กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment day

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment day นำโดย นายสมปอง โชคนิมิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคม ณ สนามกีฬา โรงเรียนระยองวิทยาคม

https://drive.google.com/drive/folders/1oDjZ3xtPxR-ZBpjfEGXGOkvcSJIFfd_0?