กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ได้มีการจัดกิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

https://drive.google.com/drive/folders/1jMhcRJ3DMCg3ef0wWjgAtiwaFE3x_WrA?fbclid=IwAR2KVRC0eRAGlh5n_biWNpb06qPTvfmFNKsNlBCRAyNvd3Xb2M-yz6LbYo0