กิจกรรมวันทานาบาตะ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนระยองวิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันทานาบาตะ นำโดย นายสมปอง โชคนิมิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายสิงหา รักษาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียน ณ ห้องประชุมกระถินณรงค์ โรงเรียนระยองวิทยาคม

https://drive.google.com/drive/folders/1wJcsgwJcYHEqpv9xTemi02ki0PLSlwO-?