กิจกรรมวันตรุษจีน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมวันตรุษจีน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายสมปอง โชคนิมิตร นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ นายสิงหา รักษาธรรม นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะครูและนักเรียนโรงเรียน ระยองวิทยาคม ณ สนามกีฬา โรงเรียนระยองวิทยาคม

https://drive.google.com/drive/folders/1Z-1O-IBkVlCTFcziBg4Se_JxPI9CbT98?fbclid=IwAR0qAAS4HFTYl-YikhYrulw21B0U2s6-HqcV4OY6oQMZ_Y3PFSOMGEtUnb0