กิจกรรมวันงดบุหรี่โลก โรงเรียนระยองวิทยาคม

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ได้จัดกิจกรรมวันงดบุหรี่โลก โรงเรียนระยองวิทยาคม ณ สนามกีฬา โรงเรียนระยองวิทยาคม นำโดย นายสมปอง โชคนิมิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคม ณ สนามกีฬา โรงเรียนระยองวิทยาคม