กิจกรรมมอบของขวัญให้นักเรียน เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 12 มกราคม 2567 ได้จัดกิจกรรมมอบของขวัญให้นักเรียน เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567 นำโดย นายสมปอง โชคนิมิตร นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ นายสิงหา รักษาธรรม และนางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคมทุกคน ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนระยองวิทยาคม โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

https://drive.google.com/drive/folders/12oXSpTE0cTiM9K9pd1SmJYBIDPlGI3wK?fbclid=IwAR2r_tp0DXXlMPXgOFlzdVfsVXwbH-6usYOeMiFcEveGHULdjb4hVKyzKcM