กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์และอำลาแผ่นดิน ร.ย.ว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 2 มีนาคม 2567 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์และอำลาแผ่นดิน ร.ย.ว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นำโดย ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ประธานในพิธี นายสมปอง โชคนิมิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายสิงหา รักษาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญและสนามกีฬาโรงเรียนระยองวิทยาคม

https://drive.google.com/drive/folders/1HsS7djNIwAQ6xyXCwygXu6B4mtHO5MP9?fbclid=IwAR26XVToT4eQxFL3-JnB-ZJ-i2Dqyh0Ef_Mgdv6IbaqI5QGrpBFs6ZIoCcE