กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียน EIS (English for Integrated Study)

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ได้มีการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียน EIS (English for Integrated Study) นำโดยนายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ และ นายสิงหา รักษาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม และคณะครู ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม