กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนพิเศษ Gifted

วันที่ 29 มีนาคม 2567 ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนพิเศษ Gifted นำโดย นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายอดิศร์ เกิดมณี หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ Gifted และคณะครู ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม