กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2567

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2567 ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นำโดย ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ประธาน นายสมปอง โชคนิมิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม