กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2567

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2567 ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นำโดย นายสมปอง โชคนิมิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ประธาน นายสิงหา รักษาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม