กิจกรรมบรรยายความรู้ไปรษณีย์ไทย

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมบรรยายความรู้ไปรษณีย์ไทย คณะครูและนักเรียน ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)