กิจกรรมนำเสนอหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ

วันที่ 28 มกราคม 2567 กิจกรรมนำเสนอหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ โดย ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม เป็นประธาน นายสมปอง โชคนิมิตร นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ นายสิงหา รักษาธรรม นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม และคณะครู ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม