กิจกรรมติว A-Level ภาษาญี่ปุ่น

วันที่ 30-31 มกราคม 2567 ได้มีกิจกรรมติว A-Level ภาษาญี่ปุ่น โดย ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ณ ห้องประชุมกระถินณรงค์ โรงเรียนระยองวิทยาคม