กิจกรรมจาก Laurier sis to sis มันใจวัยรุ่น

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนระยองวิทยาคมได้จัดกิจกรรมจาก Laurier sis to sis มันใจวัยรุ่น นำโดย นายวชิรวิชญ์ โภคเกียรติพัฒนา หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม

https://drive.google.com/drive/folders/1ugnZJ-WZrA_Q45DB4T4Ha-VsdL3nyJCx?