กิจกรรมค่ายส่งเสริมสมรรถนะวิทยาศาสตร์พลังสิบ

วันที่ 7 มกราคม 2567 ได้จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมสมรรถนะวิทยาศาสตร์พลังสิบ นำโดย นายสมปอง โชคนิมิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ประธาน นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมคณะครูและนักเรียนผู้ร่วมโครงการ ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

https://drive.google.com/drive/folders/1xXpI5n9fxrLrEVCT6kuFkIJyHSu-0-Cc?fbclid=IwAR2jZVyweajrf10vPN1qiYaKO1iwxTrE2qRY_5d-qi0CmkHjo_g1M9120a8