กิจกรรมค่ายศูนย์ภาษาเอเชียตะวันออก (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี)

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 โรงเรียนระยองวิทยาคมได้จัดกิจกรรมค่ายศูนย์ภาษาเอเชียตะวันออก (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี) นำโดย นายสมปอง โชคนิมิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียนห้องเรียนศูนย์ภาษาเอเชียตะวันออก ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม