กิจกรรมการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องที่พึ่งแรกของประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ได้จัดกิจกรรมการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องที่พึ่งแรกของประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ นำโดย นายกิตติพงศ์ อิทธิกุสุมาลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดวิเชียรบุรีช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ประธาน นายเรืองศิลป์ จันทร์วิเศษ ผู้ประนีประนอมประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง กล่าวรายงาน นายสมปอง โชคนิมิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ณ ห้องประชุมกระถินณรงค์ โรงเรียนระยองวิทยาคม