การแข่งขันประกวดวาดภาพเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร 79 ปี

การแข่งขันประกวดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประกวดวาดภาพเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร 79 ปี ได้จัดกิจกรรมแข่งขันวาดภาพ ภายใต้หัวข้อ วังท่าพระในจินตนาการ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
ผลการแข่งขัน
-รางวัลดีเด่น
นายดนัยพัชร รัตนเรืองศรี ม.4/14

-รางวัลชมเชย
นางสาวภูษณิษา หมู่ทอง ม.4/8

คุณครูผู้ฝึกซ้อม
นายรพีภพ ใบเจริญ