การแข่งขันประกวดดนตรีไทย ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศศรีราชา ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 3 ในงานวันวิชาการ เปิดบ้านศรีราชา ฟ้า – แดง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนระยองวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ
1. นางสาวอุมากร เขียวเสน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รางวัลชนะเลิศ ประเภทเดี่ยวขิม 7 หย่อง
2. เด็กชายปรวัตร หุมสิน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเดี่ยวระนาดเอก
3. เด็กหญิงภิญญดา อัครภาณุชาติ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเดี่ยวฆ้องวงใหญ่
4. เด็กหญิงญาณิศา ศรีเจริญการกิจ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รางวัลชมเชย ประเภทเดี่ยวฆ้องวงใหญ่

ในการแข่งขันประกวดดนตรีไทย ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศศรีราชา ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 3 ในงานวันวิชาการ
เปิดบ้านศรีราชา ฟ้า – แดง ประจำปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี มา ณ โอกาสนี้

ผู้ควบคุมการฝึกซ้อม
ครูนุชสรา พิณพาทย์ และครูวิชา เวียงจันทร์