การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ ครั้งที่ ๓

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนระยองวิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ ครั้งที่ ๓

โดยผลปรากฏออกมาว่า ระยองวิทยาคม ทีม 1 ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลประกอบด้วย ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เงินสด 7,000 บาท และเกียรติบัตร โดยนักเรียน ระยองวิทยาคม ทีม 1 มีดังนี้

 1. นายปัณกฤช ธนพรภูกมล ม.6/15
 2. นางสาวธันยชนก ชาลีเขียว ม.6/19
 3. นายธนกฤต ธรรมชาติ ม.6/4

และ ระยองวิทยาคม ทีม 2 ได้รับรางวัล ชมเชยอันดับที่ 1 รางวัลประกอบด้วย เงินสด 1,500 บาท และเกียรติบัตร โดยนักเรียน ระยองวิทยาคม ทีม 2 มีดังนี้

 1. นายสรสิช แฉล้มล้ำ ม.5/11
 2. นางสาวธีราพร เกลี้ยงกมล ม.5/11
 3. นายพรหมพิริยะ ประสงค์เศษฐ ม.5/11

  ครูผู้ควบคุม
  1. นายสหัตพงศ์ พิทอนวร
  2. นางสาววารีรัตน์ เหลาจันทร์แดง