การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษารอบคัดเลือกระดับภูมิภาค

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนระยองวิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษารอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ณ โรงแรมรัตนชล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ผลการเเข่งขันปรากฏว่า โรงเรียนระยองวิทยาคม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลประกอบด้วย โล่รางวัล ทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เเละ สิทธิ์ไปเเข่งขันต่อในระดับประเทศที่กรุงเทพมหานคร ได้เเก่
1.นางสาวธีราพร เกลี้ยงกมล ม.5/11
2.นางสาวธันยชนก ชาลีเขียว ม.6/19

ครูผู้ควบคุม
1. นายสหัตพงศ์ พิทอนวร
2. นางสาววารีรัตน์ เหล่าจันทร์แดง
3. นายศุภประเสริฐ เลือกสรรค์