การอบรมแกนนำลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 8 มิถุนายน 2567 โรงเรียนระยองวิทยาคมได้จัดการอบรมแกนนำลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 นำโดย นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม

https://drive.google.com/drive/folders/1MsZ1GmRFwaG0rC4mGyPFVcGskyGzBKNI?