การอบรมเทคนิคการทำ Portfolio”โครงการพอร์ตดีมีที่เรียนกับ BLCP”

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 โรงเรียนระยองวิทยาคมได้จัดกิจกรรมการอบรมเทคนิคการทำ Portfolio”โครงการพอร์ตดีมีที่เรียนกับ BLCP” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นำโดย นายสมปอง โชคนิมิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมนางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม

https://drive.google.com/drive/folders/1_f_0SljVH2Kkfgp0w6Tlr61YWipwN_2q?