การอบรมการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์สำหรับนักเรียน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ได้จัดการอบรมการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์สำหรับนักเรียน นำโดย ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคม ณ ห้องประชุมกระถินณรงค์ โรงเรียนระยองวิทยาคม