การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนแบบเข้ม ณ มหาวิทยาลัยซีเป่ย เมืองซีอาน มณฑนส่านซี สาธารณะประชาชนจีน

วันที่ 4 มีนาคม 2567 การประชุมผู้ครู นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนแบบเข้ม ณ มหาวิทยาลัยซีเป่ย เมืองซีอาน มณฑนส่านซี สาธารณะประชาชนจีน ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม