การจัดอบรมค่ายแกนนำนักเรียนห้องเรียนสีขาว โรงเรียนระยองวิทยาคม

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 ได้จัดการจัดอบรมค่ายแกนนำนักเรียนห้องเรียนสีขาว โรงเรียนระยองวิทยาคม นำโดย ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายสมปอง โชคนิมิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายสิงหา รักษาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียนห้องเรียนสีขาว ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม