กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดวาดภาพ Digital “หัวข้อตระหนักรู้ ดูแลใจ ให้ชีวิตมีสุข ” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ ประจำปี 2566 (รอบชิงชนะเลิศ)

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดวาดภาพ Digital “หัวข้อตระหนักรู้ ดูแลใจ ให้ชีวิตมีสุข ” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ ประจำปี 2566 (รอบชิงชนะเลิศ)

ผลการแข่งขันดังต่อไปนี้

นายดนัยพัชร รัตนเรืองศรี นักเรียนชั้น ม.5/14 ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดวาดภาพDigital

” หัวข้อ ตระหนักรู้ ดูแลใจ ให้ชีวิตมีสุข ” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ ประจำปี 2566 โดยได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท และรางวัลสนับสนุนสถานศึกษาจำนวน 20,000 บาท ณ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร โดยมี นายรพีภพ ใบเจริญ เป็นครูผู้ฝึกซ้อม