กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมติวเสริมภาษาไทย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วันที่ 9 มกราคม 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมติวเสริมภาษาไทย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก นายอภินันท์ ชัยโสภา เป็นวิทยากรดำเนินการติว ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

https://drive.google.com/drive/folders/1RQkgNY8NHvCSJS4B7RA3-tE1HbcfBjE4?fbclid=IwAR0pTM5Q8NtcgPiaDdomYtTrQ4KIMOAedFYcfE8zulcYhmJi-efpBePU4Xk