กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมติวเสริมภาษาไทย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 8 มกราคม 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมติวเสริมภาษาไทย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก นายอภินันท์ ชัยโสภา เป็นวิทยากรดำเนินการติว ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

https://drive.google.com/drive/folders/1mL51u1hlycixwKKTi9YVGO8pXsaK1keT?fbclid=IwAR2jddi7-ftkyj7ClwCvbUnpIXdWoaMEvMrpOgUzof601JDDhI_Xyl9SWjU