เปลี่ยนไปใช้ https://reg.rayongwit.ac.th/regadvance/ แทน