โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
ระบบเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,429,591

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

นางกฤษฎาพร สุวรรณประสิทธิ์

เรื่อง : การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)

ผู้เข้าชม 240 ครั้ง

  02/10/2020
 
   
นางโชติกา ครอสส์

เรื่อง : การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดีย เรื่อง สภาพทางภูมิศาสตร์ของโลก สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้เข้าชม 459 ครั้ง

  13/04/2019
 
   
นางสาวมณีวรรณ ล้นล้ำ

เรื่อง : การแปลความ ตีความ และขยายความ ด้วยการจัดกิจกรรม การเรียนรู้รูปแบบ CIRC ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้เข้าชม 444 ครั้ง

  02/01/2019
 
   
นางสาวอัจฉรา ชาญสำโรง

เรื่อง : รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้เข้าชม 534 ครั้ง

  28/06/2018
 
   
นางสาวเนติมา เที่ยงตรง

เรื่อง : ระบำนาฎยประเพณี เจดีย์ศรีระยอง รายวิชา นาฎศิลป์ 2 ศ31102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้เข้าชม 465 ครั้ง

  20/06/2018
 
   
 หน้า 1  หน้า 2   ทั้งหมด  10  รายการ

 
 
 
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332
© ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ โดย นายสมคิด พันธ์สอาจ