โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
ระบบเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,429,622
กลุ่มบริหารงบประมาณ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง    แบบฟอร์มงานการเงินและบัญชี    รายงานการประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณ
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ และแหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศโรงเรียนระยองวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานจ้างทาสีอาคารเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาทาสีอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาตกตแต่งภายในห้องกลุ่มบริหารวิชาการและห้องเรียนภูมิศาสตร์
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งภายในห้องกลุ่มบริหารวิชาการและห้องเรียนภูมิศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
            ทั้งหมด  69  รายการ
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332
© ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ โดย นายสมคิด พันธ์สอาจ