โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
ระบบเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,429,591
ระยองวิทย์เกมส์65 ประจำปีการศึกษา 2565
 
หน้าหลัก /..

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน ระยองวิทย์เกมส์65 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานในพิธี และท่านผู้อำนวยการ ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม เป็นประธานจัดการแข่งขันกีฬาภายใน โดยมี รองผู้อำนวยการ นายสมปอง โชคนิมิตร รองผู้อำนวยการ นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ รองผู้อำนวยการ นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการ นายสิงหา รักษาธรรม พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)
 
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332
© ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ โดย นายสมคิด พันธ์สอาจ