โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
ระบบเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,429,622
ยินดีต้อนรับต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด
 
หน้าหลัก /..

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนระยองวิทยาคมนำโดย ท่านรองผู้อำนวยการสิงหา รักษาธรรม
และคณะครู ยินดีต้อนรับต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) ณ ห้องประชุมมิตรอุปถัมภ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
 
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332
© ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ โดย นายสมคิด พันธ์สอาจ