โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
ระบบเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,429,591
การแข่งขันประกวดดนตรีไทย ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศศรีราชา ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 3 ในงานวันวิชาการ เปิดบ้านศรีราชา ฟ้า - แดง
 
หน้าหลัก /..

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนระยองวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ
1.นางสาวอุมากร เขียวเสน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รางวัลชนะเลิศ ประเภทเดี่ยวขิม 7 หย่อง
2.เด็กชายปรวัตร หุมสิน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเดี่ยวระนาดเอก
3.เด็กหญิงภิญญดา อัครภาณุชาติ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ 4.เด็กหญิงญาณิศา ศรีเจริญการกิจ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รางวัลชมเชย ประเภทเดี่ยวฆ้องวงใหญ่
ในการแข่งขันประกวดดนตรีไทย ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศศรีราชา ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 3 ในงานวันวิชาการ
เปิดบ้านศรีราชา ฟ้า - แดง ประจำปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี มา ณ โอกาสนี้ ผู้ควบคุมการฝึกซ้อม ครูนุชสรา พิณพาทย์ และครูวิชา เวียงจันทร์
 
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332
© ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ โดย นายสมคิด พันธ์สอาจ