โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
ระบบเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,429,622
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนตราษตระการคุณและโรงเรียนตะพานหิน
 
หน้าหลัก /..

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนระยองวิทยาคมนำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง รองผู้อำนวยการสมปอง โชคนิมิตร รองผู้อำนวยการวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ รองผู้อำนวยการจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการสิงหา รักษาธรรม และคณะครู ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนตราษตระการคุณและโรงเรียนตะพานหิน เพื่อศึกษาดูงานแผนงาน การจัดทำแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการประจำปี และงานประชาสัมพันธ์ พัฒนาระบบสารสนเทศและพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล ณ หอประชุมบุญสิริบำเพ็ญ โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
 
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332
© ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ โดย นายสมคิด พันธ์สอาจ