โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
ระบบเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,429,622
ห้องเรียนพิเศษสมาร์ทคอม จัดอบรมส่งเสริมศักยภาพด้าน ICT ครั้งที่ 3
 
หน้าหลัก /..

วันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2565 ห้องเรียนพิเศษสมาร์ทคอม จัดอบรมส่งเสริมศักยภาพด้าน ICT ครั้งที่ 3 ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อเสริมสร้างทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Unity และเพิ่มศักยภาพทางด้านวิชาการให้กับนักเรียน โดยท่านรองผู้อำนวยการจุฑามาศ เสมามอญ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
 
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332
© ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ โดย นายสมคิด พันธ์สอาจ