โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
ระบบเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,429,622
การติดตาม ตรวจสอบการบริหารการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1
 
หน้าหลัก /..

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 การติดตาม ตรวจสอบการบริหารการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 คณะผู้ตรวจที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง นำโดยท่านรองผู้อำนวยการสมปอง โชคนิมิตร ท่านรองผู้อำนวยการวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ ท่านรองผู้อำนวยการจุฑามาศ เสมามอญ ท่านรองผู้อำนวยการสิงหา รักษาธรรม คณะผู้ช่วนรองผู้อำนวยการ และคณะครูผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจ โดยท่านผู้อำนวยการพรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมมอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการ ณ ห้องประชุมมิตรอุปถัมภ์ โรงเรียนระยองวิยาคม โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
 
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332
© ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ โดย นายสมคิด พันธ์สอาจ