โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
ระบบเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,429,622
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่13 (ชลบุรี) เข้าตรวจสอบระบบจัดการมลพิษ
 
หน้าหลัก /..

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่13 (ชลบุรี) เข้าตรวจสอบระบบจัดการมลพิษ พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยมีคุณครูไพฑูรย์ สิงห์ตา ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และคุณครูเอกวิน โคกดินสูง หัวหน้าอาคารเรียนและอาคารประกอบ ต้อนรับ ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนระยองวิทยาคม โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
 
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332
© ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ โดย นายสมคิด พันธ์สอาจ