โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
ระบบเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,429,622
คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพะทายพิทยาคม เข้าศึกษาดูงานระบบการเรียนรู้ (PLC)
 
หน้าหลัก /..

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนระยองวิทยาคมนำโดยท่านดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ท่านรองผู้อำนวยการสมปอง โชคนิมิตร ท่านรองผู้อำนวยการจุฑามาศ เสมามอญ และคณะครู ยินดีต้อนรับนางภัทรวดี มีระหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพะทายพิทยาคมและคณะ เพื่อศึกษาดูงานระบบการเรียนรู้ (PLC) ณ ห้องประชุมมิตรอุปถัมภ์ โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
 
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332
© ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ โดย นายสมคิด พันธ์สอาจ