โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
ระบบเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,429,622
การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกครั้งที่ 9
 
หน้าหลัก /..

ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และคณะครูสาขาฟิสิกส์ ได้ส่งตัวแทนนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกครั้งที่ 9 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
ผลการแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 และได้เป็นตัวแทนภาคเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป
ครูผู้ควบคุม นายพิษณุ นพมณี
ครูผู้ฝึกสอน ครูสาขาฟิสิกส์ทุกท่าน
ม.4/1
นายกตัญญ์ พลรัตน์
นายวรินทร ทรงศรีสง่า
นายรัฐธนนท์ อริยรัฐรังสี
นางสาวชุติกาญจน์ ศรีคลหนู
นางสาวณิชากร สุวรรณพยัคฆ์
 
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332
© ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ โดย นายสมคิด พันธ์สอาจ