โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
ระบบเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,429,622
พิธีเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น (GIFTED)
 
หน้าหลัก /..

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. พิธีเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น (GIFTED) นำโดยท่านผู้อำนวยการ บำรุง ชูประเสริฐ โดยมีคุณครูอดิศร์ เกิดมณี หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ GIFTED เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยตลอดทั้งกิจกรรม ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม
 
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332
© ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ โดย นายสมคิด พันธ์สอาจ