โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
ระบบเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,429,622
โครงการอบรมการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระยะที่ 2 ห้องเรียนพิเศษวิทย์คอม
 
หน้าหลัก /..

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. พิธีเปิดโครงการอบรมการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระยะที่ 2 ห้องเรียนพิเศษวิทย์คอม ระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2564 นำโดยท่านผู้อำนวยการ บำรุง ชูประเสริฐ ท่านรองผู้อำนวยการ สมปอง โชคนิมิตร ท่านรองผู้อำนวยการ วีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ และท่านรองผู้อำนวยการ ปิยบุตร เอมโอฐ ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม
 
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332
© ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ โดย นายสมคิด พันธ์สอาจ