โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
ระบบเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,429,622
มอบเกียรติบัตรให้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กลุ่มเทคโนโลยี) ที่ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (NSC 2021)
 
หน้าหลัก /..

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. มอบเกียรติบัตรให้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กลุ่มเทคโนโลยี) ที่ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (NSC 2021) ซึ่งผลการแข่งขัน นักเรียนผ่านรอบคัดเลือก พร้อมรับทุนสนับสนุน ทีมละ 3,000 บาท จำนวน 15 ทีม และจากทั้ง 15 ทีม มีทีมนักเรียนที่ได้รับทุนสนับสนุนรอบสอง ระดับภาคตะวันออก อีกทีมละ 9,000 บาท จำนวน 8 ทีม และรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทอง และรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop งานวันวิชาการ เปิดบ้านศรีราชา ฟ้า-แดง ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นำโดยท่านผู้อำนวยการ บำรุง ชูประเสริฐ ท่านรองผู้อำนวยการ วีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ และท่านรองผู้อำนวยการ รชยา แพงศรี ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม
 
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332
© ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ โดย นายสมคิด พันธ์สอาจ