นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก สามารถเตรียมค่าใช้จ่ายและวัดไซส์ชุดว่ายน้ำตามรายละเอียดเอกสารที่แจ้ง ระดับชั้น ม.1 คลิก

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

 

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564

 

แนะนำการใช้ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ #ประเภทห้องเรียนปกติ

ขั้นตอนการรายงานตัว/มอบตัว

   

ปฏิทินการดำเนินงานของห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564

ระดับชั้น รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว
ม.1 24-28 เม.ย.64 1  พ.ค. 64 5  พ.ค. 64 5  พ.ค. 64 8  พ.ค. 64
ม.4 24-28 เม.ย.64 2  พ.ค. 64 6  พ.ค. 64 6  พ.ค. 64 9  พ.ค. 64
 

สถิติการยื่นใบสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564

ระดับชั้น ประเภท/ห้องเรียน กรอกใบสมัคร ยืนยันการสมัคร จำนวนที่รับ/คน อัตราส่วน
ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ 0 0 211
ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ (ทั่วไป) 0 0 141
ม. 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 0 0 32  
ม. 4 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ 0 0 8  
ม. 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ EIS 0 0 22  
ม. 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ - เตรียมวิศวะ 0 0 8  
ม. 4 ภาษาอังกฤษ - แผนการเรียนจีน ก 0 0 9  
ม. 4 ภาษาอังกฤษ - แผนการเรียนจีน ข 0 0 10  
ม. 4 ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส 0 0 16  
ม. 4 ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น 0 0 10  
ม. 4 ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี 0 0 24  
ม. 4 นิติศาสตร์ - รัฐศาสตร์ 0 0 12  
ม. 4 ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 0 0 9  
ม. 4 กีฬา 0 0 12  
ม. 4 ธุรกิจ 0 0 8  

ปฏิทินการดำเนินงานของห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

ระดับชั้น รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว
ม.1 19 - 23 มี.ค. 64 3 เม.ย. 64 5 เม.ย.64 7 เม.ย. 64 20 เม.ย.64
ม.4 19 - 23 มี.ค. 64 4 เม.ย. 64 6 เม.ย.64 8 เม.ย. 64 21 เม.ย.64
ม.1 24-28 เม.ย.64 1  พ.ค. 64 5  พ.ค. 64 5  พ.ค. 64 8  พ.ค. 64
ม.4 24-28 เม.ย.64 2  พ.ค. 64 6  พ.ค. 64 6  พ.ค. 64 9  พ.ค. 64
 

สถิติการรายงานตัวประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

ระดับชั้น แผนการเรียน รายงานตัวแล้ว ผู้ผ่านการคัดเลือก/คน
ม.1  สสวท.และ สอวน. 59 60
ม.1  SmartCom 36 ครบแล้ว
ม.1  English Program 83 90
ม.4  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท. ม.ปลาย) 30 ครบแล้ว
ม.4  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ (วิทย์-คอมฯ) 33 36
ม.4  English Program (แผนการเรียน : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 18 21
ม.4  English Program  (แผนการเรียน : ศิลป์ภาษา) 18 21

 

โรงเรียนระยองวิทยาคม ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
ติดต่อสอบถาม โทร.038-618-914
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย นายสมคิด พันธ์สอาจ
โรงเรียนระยองวิทยาคม