( )
( )
ลืมรหัสผ่าน
โครงการห้องเรียน EIS

ปฏิทินการดำเนินงานของห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564

ระดับชั้น รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว
ม.1 (ประเภทความสามารถพิเศษ) 24-27 เม.ย. 64 19,22 พ.ค. 64 24 พ.ค. 64 29 พ.ค. 64 29  พ.ค. 64
ม.1 24-28 เม.ย.64 22  พ.ค. 64 24  พ.ค. 64 29  พ.ค. 64 29  พ.ค. 64
ม.4 24-28 เม.ย.64 23  พ.ค. 64 25  พ.ค. 64 30  พ.ค. 64 30 พ.ค. 64
ม.4 (ประเภทโควตา) - - - - 30 พ.ค.64
 

สถิติการยื่นใบสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564

ระดับชั้น ประเภท/ห้องเรียน กรอกใบสมัคร ยืนยันการสมัคร จำนวนที่รับ/คน อัตราส่วน
ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ 431 404 211 1:1.91
ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ (ทั่วไป) 423 404 141 1:2.87
ม. 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 258 237 32 1:0.00
ม. 4 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ 37 36 8 1:0.00
ม. 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ EIS 74 73 22 1:0.00
ม. 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ - เตรียมวิศวะ 43 40 8 1:0.00
ม. 4 ภาษาอังกฤษ - แผนการเรียนจีน ก 24 22 9 1:0.00
ม. 4 ภาษาอังกฤษ - แผนการเรียนจีน ข 21 19 10 1:0.00
ม. 4 ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส 31 30 16 1:0.00
ม. 4 ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น 29 28 10 1:0.00
ม. 4 ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี 42 42 24 1:0.00
ม. 4 นิติศาสตร์ - รัฐศาสตร์ 25 22 12 1:0.00
ม. 4 ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 11 7 9 1:0.78
ม. 4 กีฬา 20 17 12 1:1.42
ม. 4 ธุรกิจ 16 15 8 1:1.88

โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก สามารถเตรียมค่าใช้จ่ายและวัดไซส์ชุดว่ายน้ำตามรายละเอียดเอกสารที่แจ้ง ระดับชั้น ม.1 คลิก

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564

 

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564

 
 

ขั้นตอนการรายงานตัว/มอบตัว

   
โรงเรียนระยองวิทยาคม ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
ติดต่อสอบถาม โทร.038-618-914
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย นายสมคิด พันธ์สอาจ
โรงเรียนระยองวิทยาคม