ระยองวิทย์เกมส์65 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน ระยองวิทย์เกมส์65 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานในพิธี และท่านผู้อำนวยการ ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม เป็นประธานจัดการแข่งขันกีฬาภายใน โดยมี รองผู้อำนวยการ นายสมปอง โชคนิมิตร รองผู้อำนวยการ นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ รองผู้อำนวยการ นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการ นายสิงหา รักษาธรรม พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)